mi_fe_szemi_fe_szemi_fe_szemi_fe_szemi_fe_szelogoPROGRAM / REGULAMIN / NAGRODY


MIEJSCE:
ul. Ciszewskiego 10, Warszawa – HALA SGGW

XIV TURNIEJ FLORET WITOLDA WOYDY

22 września 2022 r. (czwartek) - 18:00-21:00 – kontrola broni

23 września 2022 r. (piątek) – turniej indywidualny

Tegoroczny turniej odbędzie się w 50 rocznicę triumfu Witolda Woydy i drużyny polskich florecistów podczas igrzysk olimpijskich w Monachium (1972)

PROGRAM:
godz. 7:00-8:45 - kontrola broni
godz. 8:45 - zamknięcie listy startowej
godz. 9:00 - eliminacje grupowe
godz. 13:00 - eliminacje bezpośrednie
godz. 18:00 - FINAŁ (4 zawodników)
godz. 19:30 - ceremonia wręczenia nagród

REGULAMIN:
turniej zostanie przeprowadzony zgodnie z regulaminem FIE i EFC. Mogą w nim wziąć udział szermierze urodzeni w roku 2006 i młodsi. Każdy klub lub reprezentacja, które zgłoszą od 5 do 9 zawodników muszą zapewnić jednego sędziego, 2 sędziów jeśli zgłoszą od 10 do 15 zawodników, 3 sędziów przy 16-20 zawodnikach. Kluby lub reprezentacje zapewniają sędziów na własny koszt. Brak wymaganych sędziów spowoduje naliczenie kary w wysokości 500 € za każdego brakującego arbitra. Wpisowe wynosi 20 € od zawodnika (wpisowe dla polskich zawodników 80 złotych). Na godzinę prze rozpoczęciem turnieju indywidualnego odbędzie się spotkanie sędziów z delegatem EFC. Obecność na tym spotkaniu jest obowiązkowa – Regulamin EFC >>

EFC COVID-19 REGULATIONS APPLICABLE ON THE EFC TOURNAMENTS >>
COVID-19 ACKNOWLEDGEMENT OF RISK AND RELEASE FROM LIABILITY FOR PARTICIPANTS >>

WYPOSAŻENIE:
wyposażenie osobiste zawodnika powinno być zgodne z wymaganiami FIE. Bluza, spodnie i plastron muszą spełniać normę 800N, maska 1600N. Wymagane są klingi z atestem FIE.

ZGŁOSZENIA:
wszystkich zawodników należy zgłaszać za pośrednictwem strony internetowej EFC przez ich macierzyste federacje szermiercze.

GRAND PRIX:
zwycięzca turnieju indywidualnego otrzyma REPLIKĘ ZŁOTEGO MEDALU OLIMPIJSKIEGO z igrzysk w Monachium (1972) z autografem Witolda Woydy i pamiątkową inskrypcją oraz FLORET Z KLINGĄ POKRYTĄ 24 KARATOWYM ZŁOTEM.

Na wszystkich ćwierćfinalistów czekają kryształowe puchary, pamiątkowe medale z brązu, dyplomy i honorowe nagrody POLSKIEGO KOMITETU OLIMPIJSKIEGO.

24 września 2022 r. - XII TURNIEJ O PUCHAR ZŁOTEJ DRUŻYNY

Informacje: mat-fencing@mat-fencing.com

Telefon komórkowy: +48 502 029 404